ASCII

Z ToProste
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ASCII (ang. American Standard Code for Information Interchange) to 7-bitowy kod przyporządkowujący liczby od 0 do 127 literom alfabetu angielskiego, cyfrom, znakom przestankowym, poleceniom sterującym i innym symbolom.

Zbiór znaków ASCII tworzą litery, cyfry oraz inne znaki drukowane. Jest to 95 znaków o kodach 32 - 126. Pozostałe 33 kody, od 0 do 31 i 127 to tzw. kody sterujące, służące do sterowania urządzeniem odbierającym komunikat, np. drukarką czy terminalem.

Ponieważ kod ASCII jest 7-bitowy, a większość komputerów używa bajtów 8-bitowych, dodatkowy bit wykorzystano do powiększenia zbioru kodowanych znaków do 256 symboli.
Powstało wiele różnych rozszerzeń ASCII wykorzystujących ósmy bit (np. rozszerzenia firm IBM lub Microsoft), nazywanych stronami kodowymi. Kodowanie UTF-8 można także uznać za rozszerzenie ASCII, jednak w nim dodatkowe znaki są kodowane na 2 i więcej bajtach.

Kody ASCII

Podstawowe kody ASCII

 DEC   HEX   Znak   DEC   HEX   Znak   DEC   HEX   Znak   DEC   HEX   Znak 
0 00 Null 32 20 Spacja 64 40 @ 96 60 `
1 01 Start Of Heading 33 21  ! 65 41 A 97 61 a
2 02 Start of Text 34 22 " 66 42 B 98 62 b
3 03 End of Text 35 23 # 67 43 C 99 63 c
4 04 End of Transmission 36 24 $ 68 44 D 100 64 d
5 05 Enquiry 37 25  % 69 45 E 101 65 e
6 06 Acknowledge 38 26 & 70 46 F 102 66 f
7 07 Bell 39 27 ' 71 47 G 103 67 g
8 08 Backspace 40 28 ( 72 48 H 104 68 h
9 09 Horizontal Tab 41 29 ) 73 49 I 105 69 i
10 0A Line Feed 42 2A * 74 4A J 106 6A j
11 0B Vertical Tab 43 2B + 75 4B K 107 6B k
12 0C Form Feed 44 2C , 76 4C L 108 6C l
13 0D Carriage Return 45 2D - 77 4D M 109 6D m
14 0E Shift Out 46 2E . 78 4E N 110 6E n
15 0F Shift In 47 2F / 79 4F O 111 6F o
16 10 Data Link Escape 48 30 0 80 50 P 112 70 p
17 11 Device Control 1 (XON) 49 31 1 81 51 Q 113 71 q
18 12 Device Control 2 50 32 2 82 52 R 114 72 r
19 13 Device Control 3 (XOFF) 51 33 3 83 53 S 115 73 s
20 14 Device Control 4 52 34 4 84 54 T 116 74 t
21 15 Negative Acknowledge 53 35 5 85 55 U 117 75 u
22 16 Synchronous Idle 54 36 6 86 56 V 118 76 v
23 17 End of Transmission Block 55 37 7 87 57 W 119 77 w
24 18 Cancel 56 38 8 88 58 X 120 78 x
25 19 End of Medium 57 39 9 89 59 Y 121 79 y
26 1A Substitute 58 3A  : 90 5A Z 122 7A z
27 1B Escape 59 3B  ; 91 5B [ 123 7B {
28 1C File Separator 60 3C < 92 5C \ 124 7C |
29 1D Group Separator 61 3D = 93 5D ] 125 7D }
30 1E Record Separator 62 3E > 94 5E ^ 126 7E ~
31 1F Unit Separator 63 3F  ? 95 5F _ 127 7F Delete

Rozszerzone kody ASCII

Rozszerzone kody ASCII


Zobacz też

<htmlet>zobacz-tez</htmlet>