Adres IP

Z ToProste
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Adres IP w wielkim uproszczeniu jest to unikalny numer - adres nadawany wszystkim urządzeniom (np. komputer, router) podłączonym do danej sieci opartej na protokole IP służący do ich identyfikacji. Znając adres IP urządzenia można określić jego fizyczną lokalizację, nawet jeśli korzysta się z IP przydzielanego dynamicznie.

Dla ułatwienia zapamiętania adresu strony stosuje się tłumaczenie adresu IP na nazwę domeny, a robią to serwery DNS.

Stałe IP a dynamiczne

Adresy IP dla urządzeń podłączonych do sieci są przydzielane na stałe lub dynamicznie. Sposób przydzielania zależy od ustawień Serwera sieci do której jest podłączane urządzenie.

Stały adres IP

Nowemu urządzeniu podłączanemu do danej sieci jej administrator przydziela adres IP, który nie ulega zamianie przez czas trwania zamówionej usługi. Obecnie dla zwykłych użytkowników ten sposób przydzielania adresu jest rzadko stosowany, ponieważ ułatwia on ataki na komputer użytkownika.

Dynamiczny adres IP

W trakcie inicjowania połączenia z siecią Serwer przydziela takiemu urządzeniu losowo wybrany, wolny adres IP z puli adresów IP przeznaczonych do tego celu. Otrzymany adres IP jest niezmienny do zakończenia połączenia - sesji lub ulega automatycznej zmianie po określonym czasie trwania połączenia - zależy to od ustawień serwera. Oznacza to, że z każde nowe połączenie jest nawiązywane z innym adresem IP. Obecnie zdecydowana większość dostawców Internetu stosuje dynamiczne przydzielanie adresu IP, ponieważ utrudnia ono włamania do komputera użytkownika.

Wielu użytkowników Internetu sądzi, że dynamiczne IP czyni ich komputer anonimowym - uniemożliwia jego lokalizację. Jest to nie prawda. Serwer przydzielający dynamiczne IP dysponuje baza danych zawierających informację jakie IP przydzielono danemu użytkownikowi, kiedy i na jaki czas.

Jak sprawdzić swoje IP

W przypadku urządzenia - komputera podłączonego bezpośrednio do sieci można zrobić to na dwa sposoby:

  1. Klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie Połączenia lokalnego wybrać Stan, gdzie zakładka Obsługa zawiera bieżący adres IP.
  2. Wydać konsoli polecenie ipconfig

Jednak w przypadku, gdy komputer łączy się z siecią poprzez np. router, to w/w sposób zwróci adres IP nie przydzielony przez "sieć", a przydzielony przez router. "Zewnętrzny" adres IP poznasz sprawdzając konfigurację routera lub na stronie www pokazującej twój adres IP.

Jak określić lokalizację serwera

Fizyczne położenie serwera można określić na stronie Lokalizacja twojego serwera lub geo.flagfox.net

<htmlet>adgoogle</htmlet>

Specjalne adresy IP

Adres prywatny

Adres IP sieci Maska sieci Dostępne adresy Ilość adresów IP Adres rozgłoszeniowy
10.0.0.0 255.0.0.0
(8 bitów)
10.0.0.0 – 10.255.255.255 2563 10.255.255.255
172.16.0.0
...
172.31.0.0
255.240.0.0
(12 bitów)
172.16.0.0 – 172.31.255.255 16*2562 172.16.255.255
...
172.31.255.255
192.168.0.0 255.255.0.0
(16 bitów)
192.168.0.0 – 192.168.255.255 2562 192.168.255.255

Źródło: Wiki

localhost

127.0.0.1


Zobacz też

<htmlet>zobacz-tez</htmlet>