DNS

Z ToProste
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

DNS (ang. Domain Name System, system nazw domenowych) - jest to system zapewniająca zamianę adresów zrozumiałych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową.

Składa się on z kilku podstawowych elementów:

DNS zmienia nazwę mnemoniczną np. to.proste.info.pl na odpowiadający jej adres IP. Adresy DNS składają się z domen internetowych rozdzielonych kropkami.


Konfiguracja serwera DNS

Typy rekordów DNS

Najważniejsze typy rekordów DNS, oraz ich znaczenie:

  • A - (Address) - rekord adresu mapuje nazwę domeny DNS na jej 32-bitowy adres IPv4 - pozwala na przekierowanie domeny lub subdomeny na adres IP. Każda domena może posiadać kilka rekordów A. Odpowiednia modyfikacja tego rekordu pozwala na wyświetlanie zawartości strony www, niezależnie od serwera obsługującego pocztę.
  • AAA lub rekord adresu IPv6 mapuje nazwę domeny DNS na jej 128-bitowy adres IPv6.
  • CNAME - (Canonical Name Record) ustanawia alias nazwy domeny. Wszystkie wpisy DNS oraz poddomeny są poprawne także dla aliasu.
  • rekord MX - (Mail Exchanger) - rekord wymiany poczty mapuje nazwę domeny DNS na nazwę serwera poczty oraz jego priorytet - wskazuje który serwer jest odpowiedzialny za obsługę poczty. Umiejętnie modyfikując ten rekord, można rozdzielić obsługę poczty i strony www, na dwa różne serwery. Przed każdą nazwą serwera należy podać liczbę, która oznacza priorytet wykorzystywany dla konfiguracji poczty z serwerami zapasowymi. Wprowadzona wartość liczbowa oznacza preferowany serwer poczty. Połączenie będzie realizowane w pierwszej kolejności z serwerem, którego priorytet ma wprowadzoną najniższą wartość.
  • rekord PTR - (Pointer Record) - rekord wskaźnika mapuje adres IPv4 lub IPv6 na nazwę kanoniczną hosta. Określenie rekordu PTR dla nazwy hosta w domenie (IPv4), bądź (IPv6), który odpowiada adresowi IP - pozwala na implementację odwrotnej translacji adresów DNS - czyli tłumaczenia adresów IP na ich nazwy domenowe.
  • rekord NS - (Name Server) - rekord serwera nazw mapuje nazwę domenową na listę serwerów DNS dla tej domeny - jest to podstawowy rekord domeny, zawierający adresy internetowe serwerów nazw, obsługujące daną domenę. Dla każdej domeny powinny być zdefiniowane co najmniej dwa rekordy NS. Korzystając z rekordów NS, subdomeny, które zostały utworzone w danej domenie można wydelegować na zewnętrzne serwery.
  • rekord SOA - (Start of Authority) - rekord adresu startowego uwierzytelnienia ustala serwer DNS dostarczający autorytatywne informacje o domenie internetowej, łącznie z jej parametrami (np. TTL). Zawiera dane identyfikujące domenę. Każda domena posiada tylko jeden rekord SOA.
  • rekord SRV - (Service Record) - rekord usługi pozwala na zawarcie dodatkowych informacji dotyczących lokalizacji danej usługi, którą udostępnia serwer wskazywany przez adres DNS.
  • TXT – rekord ten pozwala dołączyć dowolny tekst do rekordu DNS. Rekord ten może być użyty np. do implementacji specyfikacji Sender Policy Framework.


Zaawansowana konfiguracja DNS

Zaawansowana konfiguracja DNS pozwala na szczegółowe skonfigurowanie każdego rekordu domeny.

Przykład wpisów rekordów DNS
Nazwa Typ Wartość Uwagi
nazwa-domeny.com.pl. A 192.168.1.1 Zwróć uwagę na kropkę na końcu nazwy domeny. To czy musisz ją podawać, czy nie, zależy od ustawień u dostawcy domeny - sprawdź to w FAQ.
ftp A 192.168.1.1
localhost A 127.0.0.1
mail A 192.168.1.1
pop A 192.168.1.1
smtp A 192.168.1.1
www A 192.168.1.1
nazwa-domeny.com.pl. NS ns1.dostawca-hosta.pl. nazwa serwera DNS na który jest wydelegowana domena
nazwa-domeny.com.pl. NS ns2.dostawca-hosta.pl. nazwa serwera DNS na który jest wydelegowana domena
mail MX 10
subdomena-1.nazwa-domeny.com.pl. CNAME cname.inny-serwer.com.pl
subdomena-2.nazwa-domeny.com.pl. CNAME cname.inny-serwer-2.com.plZobacz też

<htmlet>zobacz-tez</htmlet>