FileZilla

Z ToProste
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

FileZilla to klient ftp obsługujący następujące protokoły komunikacyjne: FTP, SFTP, FTPS. FileZilla jest łatwa w obsłudze, dostępna w wielu wersjach językowych, dostępna dla wielu systemów operacyjnych (Microsoft Windows, Linux, Mac OS X), oraz co najważniejsze rozpowszechniana na licencji GPL.
Pozwala bez problemów na pobieranie plików o objętości ponad 4GB, zatrzymywać wysyłanie/pobieranie, a następnie wznawiać je.
Potrafi wysyłać/pobierać kilka plików jednocześnie w ramach jednego połączenia.

Niżej opiszę instalację, konfigurację programu FileZilla, oraz jak wysyłać i pobierać pliki z jego użyciem.


Instalacja FileZilla

Instalacja FileZilla jest b. prosta. Po pobraniu i uruchomieniu instalatora po chwili program jest gotowy do pracy.


Jak używać FileZilla

Główne okno programu FileZilla składa się z kilku mniejszych:

 •   komunikaty   - wyświetla polecenia wysyłane / odbierane ze zdalnym komputerem.
 •   komputer lokalny   - wyświetla listę katalogów i plików na komputerze lokalnym.
 •   komputer zdalny   - wyświetla listę katalogów i plików na zdalnym komputerze.
 •   lista zadań   - zawiera trzy zakładki:
  • Pliki w kolejce - lista plików do wysłania/pobrania, oraz postęp danej czynności,
  • Nieudane transfery - lista plików, których z jakichś powodów nie udało się wysłać/pobrać. Menu kontekstowe listy posiada opcję zresetowania jej i przeniesienia plików do ponownego wysłania/pobrania.
  • Udane transfery - lista plików których wysyłanie/pobieranie powiodło się.

Aby połączyć się ze zdalnym komputerem (serwerem) można użyć szybkiego łączenia, gdzie należy podać nazwę serwera FTP lub jego IP, nazwę użytkownika i hasło dostępu.
Jednak wygodniej jest dodać połączenie na stałe, co pozwoli wybierać je z listy i nie wymaga każdorazowego podawania danych logowania.


Dodawanie nowego połączenia

Menu Plik -> Menadżer stron lub Ctr + S otwiera okno zawierające zdefiniowane połączenia. Pozwala również na ich dodawanie, usuwanie, kopiowanie, oraz zmianę ich ustawień.

 • Klikamy Nowy adres, podajemy jego nazwę.
 • W zakładce Ogólne wpisujemy dane do następujących pól:
  • Serwer - nazwa serwera lub jego IP
  • Port - Dla protokołu FTP na większości serwerów używany jest port 21. Jeśli twój host używa takiego właśnie portu, możesz zostawić to pole puste.
  • Protokół - dla większości serwerów nie trzeba zmieniać ustawień domyślnych
  • Szyfrowanie - dla większości serwerów nie trzeba zmieniać ustawień domyślnych
  • Typ logowania - wybór sposobu logowania do konta FTP
   • Anonimowy - pozwala na połączenie się i dostęp do plików (tylko pobieranie) na serwerach różnych organizacji udostępniających pliki bez konieczności znajomości danych logowania.
   • Normalny - ustaw ten typ.
  • Użytkownik - nazwa użytkownika/loginu dla twojego konta
  • Hasło - hasło dostępu do konta FTP dla użytkownika.
Dane dostępu do konta FTP powinieneś 
otrzymać w e-mailu potwierdzającym
aktywowanie konta. 
Jeśli nie otrzymałeś takiej wiadomości, 
zawsze można to sprawdzić w 
Panelu Administracyjnym twojego konta na hoście.


Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie z serwerem, klikamy pierwszą ikonkę na pasku menu i z listy wybieramy nazwę serwera z którym chcemy nawiązać połączenie. Połączenie można również nawiązać z okna Menadżer stron.
W oknie komunikatów widzimy polecenia wysyłane przez FileZilla i odpowiedzi serwera na nie. Natomiast w prawym oknie (komputer zdalny) pojawi się lista plików na serwerze.


Wysyłanie plików na zdalny komputer

 • W prawym oknie wybieramy cel - katalog do którego będą wysyłane pliki/katalogi.
 • W lewym oknie (komputer lokalny) zaznaczamy pliki/katalogi do wysłania i poleceniem z menu kontekstowego: Wyślij lub Dodaj pliki do kolejki tworzymy listę zadań do wykonania - w tym przypadku wysłania plików.
 • Następnie na liście zadań z menu kontekstowego wybieramy Rozpocznij.


Pobieranie plików ze zdalnego komputera

 • W lewym oknie wybieramy cel - katalog do którego będą pobierane pliki/katalogi.
 • W prawym oknie (komputer zdalny) zaznaczamy pliki/katalogi do pobrania i poleceniem z menu kontekstowego: Pobierz lub Dodaj pliki do kolejki tworzymy listę zadań do wykonania - w tym przypadku pobierania plików.
 • Następnie na liście zadań z menu kontekstowego wybieramy Rozpocznij.


Zmiana atrybutów pliku/katalogu

FileZilla pozwala zmieniać atrybuty plików i katalogów wraz z całą ich zawartością - rekurencyjnie. W tym celu należy wybrać z menu kontekstowego opcję: Prawa pliku.


Zobacz też

<htmlet>zobacz-tez</htmlet>

Linki zewnętrzne