HTML:Lista wyliczeniowa

Z ToProste
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Lista wyliczeniowa - wykaz, wypunktowanie, wykaz numerowany.

Znaczniki
<ul>
lub
<ol>
definiują listę elementów. Elementy list definiowane są przez znacznik
<li>


Lista nieuporządkowana

Kod HTML

<ul>
 <li>pierwszy</li>
 <li>drugi</li>
 <li>trzeci</li>
</ul>

Przykład

 • Punkt pierwszy
 • Punkt drugi
 • Punkt trzeci

Ustawienia

<ul type="disc|circle|square">

Możliwy jeden z trzech argumentów:

 • disc - wypełnione koło (domyślny)
 • circle - okrąg
 • square - wypełniony kwadrat - taki jak ten

Lista uporządkowana

Pewnie jak zauważyłeś lista uporządkowana od nieuporządkowanej różni się tylko literą o w znaczniku definiującym listę. Do numerowania listy można użyć: małych lub wielkich liter, cyfr arabskich, małych lub wielkich cyfr rzymskich.

Kod HTML

<ol>
 <li>pierwszy</li>
 <li>drugi</li>
 <li>trzeci</li>
</ol>

Przykład

 1. pierwszy
 2. drugi
 3. trzeci

Ustawienia

Typ numerowania listy

<ol type="1|i|I|a|A">

Możliwy jeden z pięciu argumentów:

 • 1 - cyfry arabskie (domyślnie)
 • i - małe cyfry rzymskie
 • I - duże cyfry rzymskie
 • a - małe litery
 • A - wielkie litery

Zmiana początku numerowania

Zmiana początku numerowania wyliczenia:

<ol start="wartosc_poczatkowa">
 • wartosc_poczatkowa - liczba od której zaczyna się numerowanie


Zmiana numerowania w trakcie

Zmiana numerowania poszczególnych elementów listy.

<li value="wartosc">element listy</li>
 • wartosc - nowa liczba - początek numerowania następnych elementów listy


Zagnieżdżanie list

<ul>
 <li>Element pierwszy</li>
 <li>Element drugi
  <ul>
   <li>Element pierwszy drugiej listy</li>
   <li>Element drugi drugiej listy
	<ol>
	 <li>Element pierwszy trzeciej listy</li>
	 <li>Element drugi trzeciej listy</li>					
	</ol>
   </li>
  </ul>
 </li>
<li>Element trzeci</li>
</ul>

Przykład

 • Element pierwszy
 • Element drugi
  • Element pierwszy drugiej listy
  • Element drugi drugiej listy
 1. Element pierwszy trzeciej listy
 2. Element drugi trzeciej listy
 • Element trzeci

Zobacz też

<htmlet>zobacz-tez</htmlet>