Jak przyspieszyć Internet

Z ToProste

Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Spis treści

Jak zwiększyć przepustowość łącza internetowego o 20%

Windows XP Professional wykorzystuje 80% przepustowość łącza internetowego którego używasz. Pozostałe 20% jest rezerwowane dla wszystkich innych programów uruchomionych w systemie. Jeśli łącze które posiadasz ma przepustowość 512 kb/s, to wartość rezerwowana wynosi 102,4 kb/s. W przypadku gdy przepustowość łącza wynosi 1024kb/s (1Mb/s), to Windows rezerwuje 204,8 kb/s.

Wyjaśnienie zasady

Określa procent przepustowości połączenia, jaki system może zarezerwować. Ta wartość ogranicza skumulowaną rezerwację przepustowości dla wszystkich programów uruchomionych w systemie.

Domyślnie Harmonogram pakietów ogranicza system do 20 procent przepustowości połączenia, ale tego ustawienia można użyć w celu zastąpienia wartości domyślnej.

Jeśli to ustawienie zostanie włączone, można użyć pola „Limit przepustowości”, aby dostosować wielkość przepustowości, jaką system może zarezerwować.

Jeśli to ustawienie zostanie wyłączone lub pozostanie nieskonfigurowane, system używa wartości domyślnej, 20 procent przepustowości połączenia.

Ważne: jeśli limit przepustowości dla określonej karty sieciowej jest podany w rejestrze, to ustawienie jest ignorowane podczas konfigurowania tej karty sieciowej.

Krok 1

Uruchamianie programu .png

Przykład edycji zasad grup.png

Krok 2

Edycja wlasciwosci zasady.png

Krok 3


Zobacz też


Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
TOPTEN