Jak wstawić link HTML na stronę

Z ToProste
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Niżej opisuję jak wstawić link HTML tekstowy/graficzny na stronę odsyłającą do innej strony lub zakładki wewnątrz tej strony.

Ogólna konstrukcja linku

tekstowego

 <a href="adres_strony">opis_linku</a>


Przykład:

Kod:

 <a href="http://to.proste.info.pl">Link do strony głównej</a>

Efekt:

Link do strony głównej


graficznego

 <a href="http://www.adres_strony.pl"><img src="ścieżka_dostępu_do_obrazka" alt="tekst alternatywny" /></a>


opis

Gdzie:

 • adres_strony - miejsce w Internecie do którego ma nastąpić przejście, a może to być:
  • http://example.com - link do innego serwisu mającego adres http://example.com
  • kontakt.html - link do strony kontakt w obrębie tego samego serwisu. Rozszerzenie pliku może być inne: .htm, .php, itp.
  • #nazwa_etykiety - link do zakładki na tej samej stronie.
 • opis_linku - tekst, grafika wyświetlana na stronie - kliknięcie powoduje przejście w miejsce podane w adres_strony


Dodatkowe parametry linku

 <a title="tytuł_linku" target="cel" href="adres_strony">opis_linku</a>


opis

Gdzie:

 • tytuł_linku - Tytuł wyświetlany w dymku, który pojawia się po najechaniu wskaźnikiem myszy na link.
 • cel - cel lub sposób otworzenia linku, i może zawierać:
  • nazwa ramki do której ma zostać załadowana strona (nazwę ramki podaje się wcześniej na stronie startowej w znaczniku FRAME). Jeśli strona ma zostać załadowana w tej samej ramce, w której znajduje się odsyłacz, atrybut target można pominąć.
  • _blank - strona zostanie otwarta w nowej zakładce lub nowym oknie - uruchomi nową kopię przeglądarki - zależ to od ustawień przeglądarki.
  • _parent - strona zostanie wstawiona w miejsce dokumentu nadrzędnego w hierarchii, czyli w miejsce strony startowej struktury ramek, w której znajduje się dany link.
  • _self - strona zostanie otwarta w bieżącej ramce, czyli w tej na której został wpisany link. Jest to ustawienie domyślne, więc można pominąć ten atrybut.
  • _top - strona zostanie otwarta w miejscu pierwszego w hierarchii dokumentu - strony głównej


Zobacz też

<htmlet>zobacz-tez</htmlet>