Konsola odzyskiwania systemu (Windows XP)

Z ToProste
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Konsola odzyskiwania systemu (Windows XP) oferuje narzędzia do naprawy i ewentualnego odzyskania uszkodzonego systemu Windows XP. Posługiwanie się konsolą odzyskiwania systemu wymaga od użytkownika znajomości podstawowych poleceń, doświadczenia w identyfikowaniu plików sterowników i powodujących problemy, więc nie zaleca się używania jej przez osoby niedoświadczone.

Konsolę odzyskiwania systemu może używać tylko administrator.

Konsola odzyskiwania systemu pozwala:

  • uruchamiać i zatrzymywać usługi,
  • formatować dyski,
  • odczytywać i zapisywać dane na lokalnym dysku twardym (w tym na dyskach sformatowanych zgodnie z systemem plików NTFS)
  • tworzenie / przywracanie kopii plików rejestrów systemowych Windows.
  • wykonywać wiele innych zadań administracyjnych.

Konsola odzyskiwania jest szczególnie przydatna, gdy trzeba naprawić system, kopiując plik z dyskietki lub z dysku CD-ROM na dysk twardy, lub gdy trzeba ponownie skonfigurować usługę, która uniemożliwia poprawne uruchomienie komputera.


Uruchomienie

Konsolę odzyskiwania systemu można uruchomić na dwa sposoby:

z CD instalatora Windows

Jeśli uruchomienie komputera nie jest możliwe, Konsolę odzyskiwania sytemu można uruchomić z CD instalatora Windows XP.

zainstalowanie Konsoli na stałe

Innym rozwiązaniem może być zainstalowanie konsoli w systemie na stałe. Rozwiązanie wygodne dla osób lubiących eksperymentować z Windows XP.


Instalacja Konsoli odzyskiwania systemu Windows XP

  • włóż płytę instalacyjna CD Windows XP
  • w Uruchom program wydaj polecenie: X:\i386\winnt32.exe /cmdcons Literę X zmień na nazwę twojego napędu CD.
Uwaga. 
Jeśli masz zainstalowany w systemie SP3 lub SP2 to nie zainstalujesz Konsoli odzyskiwania systemu.
Dla czego? Bo produkty firmy Microsoft po prostu już takie są.

Ja robię to ręcznie. Wystarczy przekopiować odpowiednie pliki i zmodyfikować boot.ini Paczka zawiera pliki konsoli i instrukcję instalacji ( 4,6 MB ZIP )

Używanie Konsoli odzyskiwania systemu

W Konsoli odzyskiwania systemu można używać większości poleceń DOS, jednak działanie niektórych w konsoli różni się od działania w DOS.

  • polecenie HELP wyświetla listę wszystkich dostępnych poleceń
  • aby wyświetlić opis i opcje jakiegoś polecenia wpisz: nazwa_polecenia HELP

Polecenie Bootcfg

Polecenie bootcfg służy do tworzenia i odzyskiwania konfiguracji rozruchowej komputera, która jest przechowywana w pliku boot.ini

Polecenie Fixboot

Zapisuje w partycji systemowej nowy sektor rozruchowy partycji. Przydatne, jeśli z jakiegoś powodu wpis bootsektor uległ uszkodzeniu.

Zobacz też

<htmlet>zobacz-tez</htmlet>