Mapa serwisu

Z ToProste
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Mapa stron - witryny www (sitemap), to plik XML zawierający szczegółowe informacje o wszystkich adresach URL witryny, m.in. datę ostatniej aktualizacji, ważności danego linku - strony oraz częstotliwość jej aktualizacji.

Zwykle plik mapy nosi nazwę sitemap.xml i jest zlokalizowany w głównym katalogu serwisu.

Zgłoszenie mapy witryny do wyszukiwarek przyspiesza indeksację stron serwisu.


Wytyczne dla Mapy Strony

 • Kodowanie pliku: UTF-8
 • Plik mapy serwisu nie może:
  • zawierać więcej niż 50.000 adresów URL
  • być większy niż 10 MB (10.485.760 bajtów)
 • Może być skompresowany gzipem.

Jeśli chcesz przesłać mapę strony zawierającą większą ilość adresów, należy utworzyć wiele plików map witryny i zgrupować je w pliku indeksu map witryny sitemapindex.xml.

Uwaga!
Plik indeksu map witryny może określać jedynie mapy witryn znajdujące się w tej samej witrynie, co plik indeksu map witryn i musi mieć kodowanie UTF-8.


Przykład Mapy Strony

Niżej przedstawiono przykładową zawartość pliku sitemap.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url>
    <loc>http://www.example.com/</loc>
    <lastmod>2012-11-03</lastmod>
    <changefreq>monthly</changefreq>
    <priority>0.5</priority>
  </url>
</urlset>


Opis znaczników

 • <url> </url> - wymagany - oznacza podstronę mapy - stronę serwisu.
  • <loc> </loc> - wymagany - określa adres url strony serwisu.
  • <lastmod> </lastmod> - opcjonalny - zawiera datę i czas ostatniej modyfikacji strony określonej w <loc>...</loc>. Czas należy podawać wg normy ISO_8601.
  • <changefreq> </changefreq> - opcjonalny - określa częstotliwość aktualizacji strony, może przyjmować następujące wartości:
always - zawsze
hourly - co godzinę
daily - codziennie
weekly - co tydzień
monthly - co miesiąc
yearly - corocznie
never - nigdy
 • <priority> </priority> - opcjonalny - określa jak ważna dla wyszukiwarki powinna być dana strona. Może przyjmować wartości od 0.0 do 1.0, domyślna wartość to 0.5.


Przykład Indeksu Map Stron

Niżej przedstawiono przykładową zawartość pliku sitemapindex.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <sitemap>
   <loc>http://www.example.com/sitemap1.xml.gz</loc>
   <lastmod>2004-10-01T18:23:17+00:00</lastmod>
  </sitemap>
  <sitemap>
   <loc>http://www.example.com/sitemap2.xml.gz</loc>
   <lastmod>2005-01-01</lastmod>
  </sitemap>
</sitemapindex>


Zobacz też

<htmlet>zobacz-tez</htmlet>

Linki zewnętrzne