Rejestr (Windows)

Z ToProste
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Rejestr Windows, a dokładnie rejestr ustawień w systemach operacyjnych Windows – hierarchiczna baza danych konfiguracyjnych. Są w niej przechowywane informacje o konfiguracji i ustawieniach m.in. użytkowników, urządzeń podłączonych do komputera, zainstalowanych programów.

Do wpisów w rejestrze system odwołuje się każdorazowo, gdy wynik wykonania operacji zależy od wcześniej zapamiętanych ustawień systemowych.

Rejestr Windows spełnia analogiczną funkcję do katalogu /etc/ w systemach Unix/Linux.

Rejestr jest centralną bazą danych przeznaczoną do przechowywania w ujednolicony sposób wszystkich informacji konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. Zawiera on kompletny zestaw wpisów dotyczących ustawień takich elementów, jak programy obsługi (sterowniki) urządzeń, pamięć czy programy obsługi sieci. Narzędzia systemu operacyjnego pozwalają na dostęp do niego zarówno z komputera, którego dotyczy, jak również poprzez sieć.

Architektura Rejestru jest połączeniem idei znanych z Windows 3.x plików INI oraz występującego także w tym środowisku Rejestru (przechowującego znacznie mniej informacji). Rejestr Windows 95 ujednolica i łączy te mechanizmy. Sekcjom plików INI odpowiadają tzw. klucze Rejestru, a poszczególnym wpisom - wartości Rejestru. Podstawowe różnice to wprowadzenie struktury hierarchicznej (drzewiastej) i umożliwienie korzystania z wartości binarnych.

Przed pojawieniem się rejestru konfiguracja systemu i programów była zapisana plikach .ini obecnych na dysku i każde odwołanie się do konfiguracji powodowało konieczność odczytu pliku .ini z dysku co spowolniało system. Wraz z rozwojem systemów ilość danych gromadzonych w konfiguracji tak wzrastała że każdorazowe odwoływanie się do konfiguracji zapisanej na dysku było znacznym obciążeniem systemu w związku z tym rejestr jest stale obecny w pamięci RAM a na dysku są zapisywane tylko aktualizowane kopie.

Źródło wiki.pl


Budowa rejestru systemowego Windows

HKEY_CLASSES_ROOT

Kategoria HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR) została zachowana jedynie dla zgodności z Rejestrem Windows 3.x -- w rzeczywistości jest jedynie wskaźnikiem (aliasem) do klucza kategorii HKLM. Informacje rejestracyjne plików i dla OLE, jakie większość programów dodaje do Rejestru przy instalacji, przechowywane są w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.

HKEY_CURRENT_USER

HKEY CURRENT USER (HKCU) to alias podgałęzi klucza Rejestru HKEY_USERS, odnoszącej się do użytkownika właśnie zalogowanego na komputerze. Informacje tu zawarte to między innymi ustawienia pulpitu czy menu Start oraz ustawienia zainstalowanych programów.

HKEY_LOCAL_MACHINE

Kategoria HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM) zawiera informacje o konfiguracji komputera, niezależne od tego, który z użytkowników z niego korzysta i jakiego oprogramowania używa. Są w nim również gromadzone dane o wszystkich urządzeniach kiedykolwiek dołączonych do systemu, nawet jeżeli nie są w nim już obecne.

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\00xx zawiera parametry konfiguracyjne wszystkich interfejsów sieciowych obecnych w systemie, klucz NetworkAddress zawiera wartość typu string odpowiadającą adresowi MAC danego interfejsu, zmieniając tę wartość możemy ustalić dowolny adres MAC dla konkretnej karty sieciowej, przy czym nie wszystkie karty i sterowniki pozwalają na modyfikowanie adresu fizycznego MAC, zatem w takim przypadku pomimo zmienionej wartości klucza NetworkAddress, rzeczywisty adres karty pozostanie zgodny z fabrycznym.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices zawiera informacje o znanych woluminach (partycjach) i pod montowanych /od montowanych dyskach ( lub napędach cd/dvd )

np.:

- klucze podmontowanego dysku ( dysk C: ) :

"\\??\\Volume{488d8441-e711-11dd-bb15-806d6172696f}"=hex:b8,05,ec,0e,00,e6,10,\
  05,04,00,00,00
"\\DosDevices\\C:"=hex:b8,05,ec,0e,00,e6,10,05,04,00,00,00

zwróć uwagę że wartości obu kluczy są takie same

- klucz od montowanego dysku ( nie dostępny w systemie)

"#{124c806e-e78b-11dd-a0f0-a514a46f5c84}"=hex:b8,05,ec,0e,00,7e,00,00,00,00,00,\
  00

brak wtedy klucza \\DosDevices\\X: a ciąg \\??\\Volume w nazwie klucza woluminu zastąpił znak #

W wypadku zamiany litery przypisanej dyskowi systemowemu i innemu dyskowi (np.: dysk C [systemowy] będzie pod montowany jako D, a dysk D jako C), modyfikując litery dysków w nazwach kluczy zaczynających się od \\DosDevices\\ nożna naprawić system

Modyfikacje można dokonać także w wypadku nie uruchamiającego się sytemu, posługując się innym systemem np.: LiveCD i aplikacja edytującą rejestr, posiadająca funkcjonalność czytania i zapisu rejestru jako pików znajdujących się na dysku systemowym ( nie koniecznie C ) w katalogu \WINDOWS\system32\config

HKEY_USERS

Kategoria HKEY_USERS (HKU)zawiera indywidualne ustawienia dla każdego z zarejestrowanych użytkowników komputera. Klucz ten stanowi bazę odtworzeniową dla klucza HKEY CURRENT USER.


HKEY_CURRENT_CONFIG

HKEY_CURRENT_CONFIG (w skrócie HKCC) przechowuje informację z bieżącą konfiguracją sprzętową.


Źródło wikibooks


Zobacz też

<htmlet>zobacz-tez</htmlet>