WebServ 2.0

Z ToProste
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Pakiet WebServ 2.0 (WAMP) służy do "postawienia" domowego serwera na swoim komputerze. Aplikacja jest w pełni darmowa i w języku polskim.


WebServ 2.0 jest bardzo prostym pakietem który wykorzystywany jest przez programistów do testowania swoich stron WWW na domowym sprzęcie, przed wysłaniem na serwer swojego projektu. Po zainstalowaniu Krasnal-a wystarczy w przeglądarce wpisać swoje IP lokalne, bądź http://localhost, a zostanie załadowana strona z twojego domowego serwera.

Dedykowany dla: MS Windows Me/2000/XP

Składniki pakietu WebServ 2.0

Apache.gif
P-php.gif
P-mysql.gif
 • Apache 2.2.6
 • PHP 4.4.7 + SQLite
 • PHP 5.2.5 + PECL modules
 • MySQL 4.0.26
 • MySQL 5.0.45
 • phpMyAdmin 2.11.4
 • Perl 5.10.0
 • ZendOptimizer 3.3.0a
 • MySQL Control Center 0.9.4
 • CesarFTP 0.99g
 • Webalizer 2.1
 • No-IP Dynamic Update Client 2.2.1
 • DynDNS Update Client 3.1.0.15


Instalacja WebServ 2.0

Po pobraniu pakietu instalacyjnego WebServ uruchom instalator. Wszystko potrwa chwilkę.

Obsługa WebServ 2.0

Uruchomienie

Dwukrotne kliknięcie ikony WebServ uruchamia serwer. Jego działanie sygnalizuje ikona w tray'u:

 • włączony: WebServ on.png
 • wyłączony WebServ off.png

oraz wysuwane okno komunikatów

WebServ komunikat.png


Sprawdzenie

Po w pisaniu adresu http://localhost/ w przeglądarkę powinna wyświetlić się taka strona:

WebServ start.png

jeśli tak, to wszystko działa!


Menu

Menu

Kliknięcie myszą ikony WebServ on.png wyświetla menu

 • Start/Stop - uruchamia/zatrzymuje serwer.
 • Restart - restartuje serwer, np po zmianie ustawień konfiguracyjnych.
 • Konsola MySQL - otwiera okno konsoli serwera MySQL.
 • MySQL Control
 • phpMyAdmin
 • Głowna WWW - otwiera w przeglądarce http://localhost
 • Konta WWW - otwiera okno zarządzania stronami "klientów"
 • Folder główny - Eksploruje główny katalog zawierający pliki stron www. Domyślna lokalizacja C:\Program Files\WebServ\httpd\
 • Foldery kont - Eksploruje katalog zawierający konta-katalogi z plikami stron www "klientów". Domyślna lokalizacja C:\Program Files\WebServ\httpd-users\
 • FTP - Serwer FTP.
 • Domeny NoIP
 • Połączenia - Wyświetla listy logów serwera:
  • Dopuszczone
  • Błędy/Zablokowane
  • Systemy
  • Odwołania
  • Blokada dostępu - Okno zarządzania blokowaniem - banowaniem IP/Hostów.
 • Ustawienia - Zmiana ustawień konfiguracji poszczególnych składników serwera.
 • Import/Export - Import/Eksport folderów głównych www, folderów www użytkowników, baz danych.
 • Zamknij - Kończy pracę serwera zamykając wszystkie usługi.


Konsola MySQL

Konsola MySQL WebServ pozwala wykonywać operacje na bazach danych z wiersza poleceń w języku SQL. Przed jej uruchomieniem należy podać login i hasło dostępu do serwera MySQL. Dodawanie nowych użytkowników, nadawanie uprawnień dostępu do baz oraz zmianę istniejących, w tym hasła umożliwia MySQL Control.

Konsola MySQL WebServ udostępnia dodatkowe opcje, których sposób użycia opisany jest po wydaniu komendy: \h.

Oto niektóre z nich:

Polecenie Skrót Opis
 ? \? Wyświetla pomoc.
clear \c Czyści okno konsoli.
exit \q Zamyka konsolę poleceń MySQL. Działa tak samo jak quit.
help \h Wyświetla pomoc.
notee \t Wyłącza zapisywanie poleceń i ich wyników do pliku tekstowego. Patrz: tee
prompt \R Ustawia/zmienia znak zachęty.
quit \q Zamyka konsolę poleceń MySQL.
source \. Wykonuje skrypt SQL. Jako argument podaje się ścieżkę do pliku.
status \s Wyświetla informacje o serwerze MySQL.
tee \T Włącza zapisywanie poleceń i ich wyników do pliku tekstowego. Wymaga podania ścieżki do pliku. Dane są dodawane.
use \u Ustawia bazę jako bieżącą. Wymaga podania nazwy bazy jako argumentu.
warnings \W Włącza wyświetlanie ostrzeżeń.
nowarning \w Wyłącza wyświetlanie ostrzeżeń.


MySQL Control


phpMyAdmin

Panel zarządzania kontami www

Konta WWW

WebServ oprócz "głównych" stron www dostępnych pod adresem http://localhost, które są domyślnie zlokalizowane w katalogu WebServ\httpd\ pozwala również na zakładanie dodatkowych kont dostępnych pod adresem http://localhost/~nazwa_konta.

Pliki stron zlokalizowane są w WebServ\httpd-users\.

Gdzie ~nazwa_konta oznacza nazwę katalogu WebServ\httpd-users\nazwa_konta

W panelu zarządzania kontami www można dodawać, usuwać konta użytkowników.


Zmiana konfiguracji

Konfiguracja poszczególnych składników WebServ zapisywana jest w plikach tekstowych. Część z nich zlokalizowana jest w głównym katalogu Windows (pliki ini), pozostałe w katalogach WebServ. Zmianę konfiguracji można dokonać edytując je, lub posłużyć się narzędziami dołączonymi do pakietu.


Ustawienia

Menu WebServ -> Ustawienia otwiera okno Ustawień, które oprócz ustawień wymaganych przy instalacji pozwala włączać/wyłączać dodatkowe biblioteki PHP.


Ustawienia zaawansowane

Kolejnym narzędziem pozwalającym na edycję plików konfiguracyjnych wszystkich składników pakietu WebServ jest okno Zaawansowane ustawienia.

Otwiera je skrót WebServ Zaawansowane ustawienia umieszczony w Panelu sterowania lub wydanie polecenia webserv.cpl w Uruchom program.

Wprowadzone zmiany należy zapisać Plik -> Zapisz plik konfiguracyjny lub Ctr + S.


Każda zmiana w konfiguracji jakiegokolwiek składnika wymaga restartu serwera.


Pliki do pobrania

Zobacz też

<htmlet>zobacz-tez</htmlet>

Linki zewnętrzne