Jak zarchiwizować zakładki przeglądarki internetowej

Z ToProste
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zawsze przy reinstalacji systemu operacyjnego zachodzi potrzeba zachowania ulubionych stron www (zakładek) zapamiętanych w przeglądarce internetowej. Obecnie każda przeglądarka oferuje funkcję eksportu zakładek do pliku i zapisania go w dowolnym miejscu ("archiwizacja"), oraz importu zakładek z pliku - odtworzenia z kopii zapasowej. Eksport / import zakładek może też posłużyć do przeniesienia ich do przeglądarki na innym komputerze. Niżej szczegółowo opiszę jak zrobić to FireFox, Google Chrome, Operze, IE.


Eksport - import zakładek w FireFox

W FireFox opcje zarządzania zakładkami dostępne są w oknie Biblioteka.

Aby je otworzyć wciśnij kombinację klawiszy: Ctr + Shift + B lub wybierz z menu: Zakładki -> Wyświetl wszystkie zakładki.

Okno Biblioteka w swoim menu posiada opcje: Importowanie i kopie zapasowe

 • Utwórz kopię zapasową - Tworzy kopię zapasową zapisaną w pliku JSON. Możesz zapisać go w dowolnym miejscu. Jeśli chcesz przenieść zakładki do innej przeglądarki wybierz Eksport do pliku HTML.
 • Przywróć - przywraca zakładki z kopii wykonywanych automatycznie, lub pliku JSON.
  • Lista kopii wykonywanych automatycznie. - Lista dziesięciu ostatnich kopii zapasowych wykonanych automatycznie.
  • Wybierz plik - wskaż plik JSON zawierający kopię zapasową zakładek.
 • Import z pliku HTML - wczytuje zakładki z pliku HTML do zakładek przeglądarki. Zakładki z pliku są dodawane do już istniejących.
 • Eksport do pliku HTML - zapisuje zakładki w pliku HTML, który możesz zapisać w dowolnym miejscu. Ten sposób jest w/g mnie najwygodniejszy, ponieważ łatwo pozwala przenosić zakładki między różnymi przeglądarkami.


Eksport - import zakładek w Google Chrome

W Google Chrome opcje zarządzania zapamiętanymi zakładkami do stron www są dostępne w zakładce Menedżer zakładek.

Aby ją otworzyć wybierz: Ustawienia Google Chrome -> Zakładki -> Menedżer zakładek, lub w prostszy sposób: wpisz w pasek adresu przeglądarki: chrome://bookmarks/#1. Gdzie znajdziesz opcję Organizuj zawierającą: Importuj zakładki i Eksportuj zakładki, które działają identycznie jak w FireFoxie.


<htmlet>adgoogle</htmlet>

Eksport - import zakładek w Opera

W Operze zarządzanie zakładkami udostępnia zakładka Zakładki :)

Aby ją otworzyć wybierz z menu Opera: Zakładki -> Zarządzaj zakładkami, a prościej Ctr + Shift + B.

Gdzie znajdziesz opcję Plik

 • Zapisz jako - zapisuje zakładki w pliku w formacie ADR.
 • Zapisz wybrane elementy jako dokument HTML

Nazwy pozostałych opcji mówią same za siebie. ;)


Eksport - import zakładek w Safari

 • eksport zakładek do pliku html - menu: Plik -> Eksportuj zakładki otwiera okno Zapisywanie jako gdzie wskaż lokalizację i podaj nazwę pod jaką ma być zapisany plik z zakładkami.
 • import zakładek z pliku html - menu: Plik -> Importuj zakładki otwiera okno Otwieranie gdzie wskaż plik html zawierający zakładki.


Eksport - import zakładek w Internet Explorer

Kto używa Internet Explorera? Skro to czytasz, to jednak ktoś używa. Dostęp do kreatora eksportu - importu zakładek uzyskasz: menu Plik -> Importuj i Eksportuj, a dalej wystarczy odpowiadać na pytania kreatora.


Przenoszenie zakładek

Xmarks

Do przenoszenia zakładek między różnymi przeglądarkami i/lub różnymi komputerami, oraz archiwizacji polecam www.xmarks.com - serwis internetowy gdzie możesz przechowywać wszystkie swoje zakładki ulubionych stron internetowych oraz historii z różnych przeglądarek z różnych komputerów.

Dzięki niej możesz synchronizować zawartość ulubionych zakładek z przeglądarki w domu w np przeglądarce w pracy. Dodatek jest dostępny dla przeglądarek FireFox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer.


Przenoszenie zakładek pomiędzy komputerami

Przenoszenie zakładek pomiędzy komputerami dzięki funkcjom eksportu i importu w przeglądarkach jest czynnością b. prostą. W przeglądarce komputera którego zakładki chcesz przenieść na inny wybierasz opcję Eksportu zakładek do pliku, a na drugim Importuj zakładki z pliku. Jaki typ pliku dla eksportowanych zakładek wybrać? Jeśli na obu komputerach używasz tej samej przeglądarki, to wybierz typ domyślny dla niej. Jeśli jednak typy przeglądarek są różne, bezpiecznej jest zapisać je w HTML.


Zobacz też

<htmlet>zobacz-tez</htmlet>