Symbole wieloznaczne

Z ToProste
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Symbole wieloznaczne - to specjalne znaki wprowadzane z klawiatury używane zamiast jednego lub większej liczby znaków w procesie wyszukiwania plików, katalogów, komputerów, czy innych informacji.

Symbole wieloznaczne stosuje się zamiast jednego znaku lub kilku, gdy nie znamy wszystkich znaków szukanego ciągu.

Typowe informatyczne symbole wieloznaczne

Powłoki systemowej

Symbole wieloznaczne używane w powłokach systemowych takich jak: CP/M, DOS, Microsoft Windows i Unix

* - (gwiazdka) - wieloznacznik ogólny – zastępuje zero lub więcej dowolnych znaków.
? - (pytajnik) - wieloznacznik lokalny - zastępuje dokładnie jeden dowolny znak w miejscu jego wystąpienia.

<htmlet>adgoogle</htmlet>

Przykłady użycia

  • szukamy pliku slownik_cos_tam_jeszcze_ale_zapomnielismy_co, więc szukamy: slow*
    Co zwróci np:
slownik_angielski.doc
slowka_angielskie.txt
slownik_polski.dic
slowo_daje.txt
  • przypomnieliśmy sobie, że przed slownik było coś jeszcze, szukamy więc *slow*
    Co zwraca:
slownik_angielski.doc
slowka_angielskie.txt
slownik_polski.dic
slowo_daje.txt
angielsko-polski-slownik.doc
polsko-angielski-slownik.doc
niemiecko-polski-slownik.doc
polsko-niemiecki-slownik.doc
  • wyszukiwanie polsko*slow.doc zawęzi wyniki do:
polsko-angielski-slownik.doc
polsko-niemiecki-slownik.doc
  • Mamy kilkanaście wersji słowników, które różnią się nr:
polsko-angielski-slownik-01.doc
polsko-angielski-slownik-02.doc
polsko-angielski-slownik-03.doc
polsko-angielski-slownik-10.doc
...
polsko-angielski-slownik-51.doc
i szukamy wersji 3x, wpisujemy więc: polsko-angielski-slownik-3?.doc, a dla leniwych: pol*ang*slow*3?.d?? lub pol*ang*slow*3?.d*, co zwróci np:
polsko-angielski-slownik-31.doc
polsko-angielski-slownik-32.doc
polsko-angielski-slownik-37.doc
polsko-angielski-slownik-39.doc

SQL

Symbole wieloznaczne używane w języku SQL w wyrażeniu LIKE

% - (procent) - zastępuje zero lub więcej dowolnych znaków.
_ - (znak podkreślenia) - zastępuje dokładnie jeden dowolny znak w miejscu jego wystąpienia.
[ABCDE] lub [A-E] - (nawiasy kwadratowe) - określają zakres znaków, które zastępują jeden znak
^ - (Shift + 6) - negacja

Zobacz Symbole wieloznaczne w zapytaniach LIKE


Zobacz tez

<htmlet>zobacz-tez</htmlet>