Jak przyspieszyć dysk twardy

Z ToProste
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Dysk twardy w Windows XP albo 2003 Server działa wolno? Jest bardzo prosty sposób na przyspieszenie jego pracy.

Aby przyspieszyć dysk twardy, należy stworzyć mu w pamięci komputera bufor na przesyłane dane.

Jak stworzyć bufor

W tym celu należy otworzyć do edycji plik SYSTEM.INI. Można to zrobić zwykłym edytorem tekstu, np. Notepad++ czy użyć jednego z narzędzi dostępnych w systemie Windows (MSConfig, Sysedit) (przeczytaj więcej o budowie plików ini. Następnie w sekcji [driver32] dodać wpis Irq14=4096, który dla wszystkich urządzeń pracujących na przerwaniu IRQ14 stworzy w pamięci bufor o wielkości 4096kB.

Zawartość przykładowego pliku SYSTEM.INI powinna wyglądać tak:

; for 16-bit app support
[drivers]
wave=mmdrv.dll
timer=timer.drv
[mci]
[driver32]
[386enh]
; To dodajemy aby stworzyć bufor dla dysków.
; Bufor dla dysków pracujących na przerwaniu IRQ14
; Dwa pierwsze dyski w komputerze
Irq14=4096
; Bufor dla dysków pracujących na przerwaniu IRQ15
; Dwa kolejne dyski w komputerze
Irq15=4096
; Koniec wpisu tworzącego bufor dla dysków.
woafont=dosapp.FON
EGA80WOA.FON=EGA80WOA.FON
EGA40WOA.FON=EGA40WOA.FON
CGA80WOA.FON=CGA80WOA.FON
CGA40WOA.FON=CGA40WOA.FON
Po zapisaniu zmian konieczne jest ponownie uruchomienie systemu.

Uwagi

  • Wielkość liter w nazwie parametru - Irq14 ma znaczenie, więc: IRQ14, irq14, itd. nie będzie działać.
  • Irq14 oznacza przerwanie nr 14. W większości komputerów pierwszy (master) kontroler dysków używa tego właśnie przerwania, a drugi przerwania nr 15. W Twoim komputerze może być inaczej. Z których przerwań korzystają poszczególne urządzenia podłączone do komputera można sprawdzić w Menadżerze urządzeń lub Msinfo32.

Wielkość bufora

Wielkość bufora wrażona jest w kB i powinna być wielokrotnością 1024.

Ale ile konkretnie ma wynosić: 1024, 2048, 4096, a może 8192?

Wielkość należy dobrać doświadczalnie. Nie należy jednak przesadzać. Można utworzyć bufor o wielkość 50% dostępnego RAM. Jednak dane zapisane w buforze i tak muszą być przeniesione na dysk. Jeśli w tym czasie wystąpi zanik prądu, czy inny problem z komputerem, to dane z bufora które nie zostały przeniesione na dysk zostaną bezpowrotnie utracone!

Zobacz też

<htmlet>zobacz-tez</htmlet>